Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Klik "her" for at se vores cookiepolitik.

 

Intensiv team

Intensiv team tilbyder familiesamtaler og samvær for unge i alderen 12-17 år med det formål at forebygge anbringelse

Intensiv team 

Hvad kan vi?

Det intensive teams sigte er at forebygge anbringelse af den unge ved at yde intensiv støtte til familien. Der udfærdiges et skræddersyet individuelt tilbud til familien. Den intensive indsats finder primært sted i hjemmet og foregår primært gennem familiesamtaler og samtaler / samvær med den unge. Der er fokus på en helhedsorienteret indsats og behandling, hvor den unges forskellige "arenaer" inddrages i løsninger og behandling. Det intensive team har en netværkskoordinerende funktion, herunder at fungere som tovholder for familien samt at afdække og iværksætte relevant støtte og opbakning af de ressourcer, der findes i familiens eget netværk, således at disse ved behov kan fungere som mere permanent støtte for familien fremadrettet. Den unge og familien vil få tilknyttet en kontaktperson, det kan være den samme eller to forskellige. Kontaktpersonerne er til rådighed i hverdagene fra kl. 7-22 samt pr. telefon i weekenden. Ind imellem kan den unge eller forældrene tilbydes at deltage i gruppetilbud eller en gruppe-aktivitet med andre forældre eller unge.

Hvor holder vi til, og hvilke faciliteter har vi?

Vi har et stort hus, en gammel vuggestue, som ligger på Blytækkerporten lige overfor Hvidovre Gymnasium. Vi har forskellige hyggelige samtalerum, og lokaler, hvor flere unge kan være sammen. Vi har billardbord, dart, PlayStation, kreative muligheder mm. Vi har et stort køkken-alrum, hvor der kan laves mad.

Brugere og målgruppe

Vores målgruppe er familier med unge i alderen 12-17 år, der har alvorlige adfærdsproblemer og/eller forældre, som har svært ved fortsat at tage ansvar for den unges problemstillinger. Det vil ofte handle om store udfordringer i familiesamspillet og en uhensigtsmæssig, utrygskabende adfærd hos den unge af en sådan karakter, at det kræver en intensiv indsats.

Hvordan får man en plads i vores tilbud?

Familien henvises til Intensiv team via Familierådgivningen i Hvidovre kommune

Ansatte i Intensiv team

Teamet består af fire ansatte, som er uddannet socialpædagoger eller socialrådgivere. Derudover en daglig leder.

Kan man komme på besøg?

Man kan komme på besøg i Intensiv team og få en rundvisning og tale med personalet, forinden der træffes en eventuel afgørelse om bevilling til Intensiv team. Er der truffet beslutning om bevilling, starter man sit forløb på baggrund af et indskrivningsmøde med deltagelse af den unge, familien, en familierådgiver og en medarbejder fra Intensiv team.

Kontakt

Man kan kontakte Ungekontakten på telefon 4151 7352 eller 6182 7472.