Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores cookiepolitik

Hvordan bruger vi Cookies?

Når du besøger vores hjemmeside, bliver der lagt en cookie på din computer. En cookie er et lille stykke tekst, der gemmes på din computer, telefon eller hvad du bruger til at surfe Internettet med. Cookies har mange anvendelsesmuligheder, men bruges grundlæggende til at gemme informationer om dig på din computer.

Vi opfordrer dig til at acceptere de cookies vores website anvender, da de hjælper os til at forbedre brugeroplevelsen for dig og mange andre.

Sådan sletter du cookies og afviser dem fremover

Vi håber, at du vil tillade de cookies vi sætter, da de hjælper os med at forbedre websitet.

Ønsker du alligevel ikke at modtage cookies fra dette website kan du klikke "nej tak til cookies".

Hvis du ønsker at ændre din beslutning om brug af cookies, kan du klikke ”Slet cookies”.

 

Hvis du sætter din browser op til at nægte cookies, skal du være opmærksom på, at der kan være funktionalitet på forskellige websites, der ikke virker.

Luk
 

Hvem er vi?

Hvidovre Ungecenter hjælper unge mellem 11 og 18 år med deres udfordringer, problemer og bekymringer

Hvidovre ungecenter

Kort og godt

Hvidovre Ungecenters afdelinger tilbyder rådgivning, vejledning og ambulant behandling, mens nogle unge også bor på vores døgninstitution eller bofællesskaber.

Hvad tilbyder vi?

Hvidovre Ungecenter er en organisation med stor viden om unge og teenagere. Vores afdelinger tilbyder forskellige indsatser, fra rådgivning til unge og deres forældre omkring teenager-udfordringer (identitet, seksualitet, selvdestruktiv adfærd, isolation, forbrug af rusmidler) til at en ung anbringes i vores bofællesskaber eller døgninstitution. Vi har altid fokus på at få den unge til at føle sig som en del af "normalsamfundet" og nærmiljøet, hvor skole, uddannelse, venner og familie inddrages.

Vi har også et tilbud til særligt sårbare gravide og forældre med småbørn fra 0-3 år, som har brug for intensiv familiebehandling.

Hvad er vi sat i verden for?

Vi har fokus på, at børnene/de unge udvikler sig på en sådan måde, at de oplever et hverdagsliv, hvor de trives og kan tage imod læring, så de har de bedste forudsætninger for at klare sig godt i voksenlivet.

Vi tager udgangspunkt i de ressourcer og muligheder, som den unge og familiens netværk har, og inddrager netværket aktivt i at finde løsninger for barnet/den unge og familiens problemstillinger.

Vi ser, at udvikling og forandring sker og vokser af anerkendelse og ros, og vi har for øje at skabe så mange små succeser som muligt for og sammen med den unge og familien.

Vi tilbyder individuelt tilrettelagte forløb, hvor Hvidovre Ungecenter forsøger at tilpasse vores tilbud til den enkelte unge og familiens særlige behov.

Tæt samarbejde med forældrene 

De unge er en del af deres familie, og forældrene ses som en ressource, der skal inddrages som en ligeværdig samarbejdspartner. Forældrene har kendt deres børn fra de blev født og skal forblive i de unges liv ind i voksentilværelsen.

Samarbejdet mellem de ansatte og forældrene bygger på gensidig respekt og tillid, og vi lægger vægt på åbenhed og ærlighed.

Opfølgning og effekt 

Vi arbejder på, at tilbuddet og behandlingen, vi tilbyder, har en effekt for den unge. Derfor følger vi op hyppigt – i tæt samarbejde med den unge, familien, netværket og kommunens familierådgivning.

Vi bruger FIT (feedback informed treatment) som dels et dokumentationsredskab for, om der sker udvikling/progression i den unges udvikling samt som et af mange dialogredskaber.

Efterværn

Nogle af vores tilbud følger de unge også efter de er fyldt 18 år. Skal den unge have et tilbud efter det 18 år, både som et ambulant tilbud eller på vores døgninstitution eller bofællesskab, skal Familierådgivningen træffe beslutning herom. Det kaldes efterværn og kan tilbydes indtil det 23. år. 

Høj faglighed og opdateret viden

Hvidovre Ungecenter har fokus på høj faglig viden og at være opdateret på den nyeste forskning, så vi kan tilbyde relevant behandling i forhold til de unge og deres familiers behov. 

Frem for at fokusere på det, der er svært eller problematisk, er vi mere optaget af at undersøge, hvad der kendetegner de situationer, hvor det problematiske er mere eller mindre eller ikke fremtrædende. Fokus er derfor ikke på mangler eller karaktertræk hos den enkelte, men på relationer og på, hvad der kendetegner forskellige situationer, set ud fra en cirkulær forståelse. Vi tager udgangspunkt i, at alle til enhver tid gør deres bedste ud fra de forudsætninger, de har.

Fokus på forebyggelse

Vi har fokus og sætter ind med tilbud til de unge og deres familier som har forskellige udfordringer og problemstillinger i deres hverdagsliv. Vi har fokus på at forebyggelse af problemudvikling, at problemudviklingen eskalerer og forebyggelse af negative følgevirkninger ind i den unges voksenliv. 
I tæt samarbejde med den unge, familien og familierådgiver sætter vi ind med den rette indsats og tilbud i forhold til problemets omfang.